<label id="dwabt"></label>

<nav id="dwabt"></nav>
 • <th id="dwabt"></th>
   <rp id="dwabt"><ruby id="dwabt"><input id="dwabt"></input></ruby></rp>

   樂樂課堂全新上線手機客戶端

   3分鐘秒懂知識點,刷題刷出真學霸!
   掃碼下載樂樂作文
   成語大全 特殊成語 十二生肖的成語 成語字數 有數字的成語 人物心情的成語 熱點話題成語 成語故事
   ABAC式的成語 | AABC式的成語 | AABB式的成語 | ABCC式的成語 | ABB式的成語 | ABAB式的成語 | 第一個字與最后一個字相同的成語 | 第二個字與第四個字相同的成語 | 第三個字與第四個字相同的成語 | 千什么萬什么的成語 | 無什么無什么的成語

   看圖猜成語

   開始猜

   上下句成語

   鞍不離馬背,甲不離將身 ān bù lí mǎ bèi,jiǎ bù lí jiàng shēn
   成語解釋:甲:鎧甲。馬不卸鞍,人不解甲。處于高度警惕狀態
   鞍不離馬,甲不離身 ān bù lí mǎ,jiǎ bù lí shēn
   成語解釋:甲:鎧甲,古人打仗時穿的護身衣。馬不卸鞍,人不解甲。處于高度警惕狀態。
   安危相易,禍福相生 ān wēi xiāng yì,huò fú xiāng shēng
   成語解釋:易:變易,轉變。平安與危難互相轉化,災禍與幸福互為因果
   安于故俗,溺于舊聞 ān yú gù sú,nì yú jiù wén
   成語解釋:俗:習俗。溺:沉溺,陷入。拘守于老習慣,局限于舊見聞。形容因循守舊,安于現狀。
   愛則加諸膝,惡則墜諸淵 ài zé jiā zhū xī,wù zé zhuì zhū yuān
   成語解釋:加諸膝:放在膝蓋上;墜諸淵:推進深淵。指不講原則,感情用事,對別人的愛憎態度,全憑自己的好惡來決定
   愛之欲其生,惡之欲其死 ài zhī yù qí shēng,wù zhī yù qí sǐ
   成語解釋:喜愛他時,總想叫他活著;討厭他時,總想叫他死掉。指極度地憑個人愛憎對待人。
   百不為多,一不為少 bǎi bù wéi duō,yī bù wéi shǎo
   成語解釋:指難得的好人或好東西。
   不癡不聾,不成姑公 bù chī bù lóng,bù chéng gū gōng
   成語解釋:姑公:婆婆,公公。指作為一家之主,對下輩的過失要能裝糊涂
   不癡不聾,不作阿家翁 bù chī bù lóng,bù zuò ā jiā wēng
   成語解釋:指作為一家之主,對下輩的過失要能裝糊涂
   不癡不聾,不做家翁 bù chī bù lóng,bù zuò jiā wēng
   成語解釋:指作為一家之主,對下輩的過失要能裝糊涂
   百尺竿頭,更進一步 bǎi chǐ gān tóu,gèng jìn yī bù
   成語解釋:佛家語,比喻道行、造詣雖深,仍需修煉提高。比喻雖已達到很高的境地,但不能滿足,還要進一步努力。
   兵藏武庫,馬入華山 bīng cáng wǔ kù mǎ rù huà shān
   成語解釋:兵器藏進武庫,軍馬放入華山。指天下太平。
   扁擔沒扎,兩頭打塌 biǎn dān méi zā,liǎng tóu dǎ tā
   成語解釋:扁擔沒有擋頭,掛在兩頭的東西都會滑落
   冰凍三尺,非一日之寒 bīng dòng sān chǐ,fēi yī rì zhī hán
   成語解釋:比喻一種情況的形成,是經過長時間的積累、醞釀的。
   扁擔脫,兩頭虛 biǎn dān tuō,liǎng tóu xū
   成語解釋:脫:脫落。扁擔沒有擋頭,掛在兩頭的東西都會滑落。比喻兩頭落空
   在线直播午夜